อนิจจัง ทุก ขัง อนัตตา ภาษา อังกฤษ

ธรรมกายคือหลักของชีวิต. สาระดี > การปฏิบัติภาวนา ในพระไตรลักษณ์ เห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็น .... สาระดี > การปฏิบัติภาวนา ในพระไตรลักษณ์ เห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็น .... ธรรมกายคือหลักของชีวิต. อยากให้ลูกเข้าใจไตรลักษณ์ พ่อแม่จะต้องเข้าใจก่อน | โรงเรียนทอสี. ปักพินโดย Gr5huawei jJ ใน ธรรมะสอนใจ | Buddha