อนิจจัง ทุก ขัง อนัตตา ภาษา อังกฤษ

ธรรมกายคือหลักของชีวิต. สาระดี > การปฏิบัติภาวนา ในพระไตรลักษณ์ เห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็น .... สาระดี > การปฏิบัติภาวนา ในพระไตรลักษณ์ เห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็น .... ธรรมกายคือหลักของชีวิต. zzz ทุกสิ่งในโลกล้วน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ยึดไม่ทุกข์ ไม่สุขย่อม .... ปักพินโดย Gr5huawei jJ ใน ธรรมะสอนใจ | Buddha