คำ สอน พระพุทธ ทาส ภิกขุ

มาฟังแม่สุนัขกับลูกสุนัขคุยกัน :: นิทานคำกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุ :: **. รวมธรรมคำสอน ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)_2. รวมธรรมคำสอน ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)_2. มาฟังแม่สุนัขกับลูกสุนัขคุยกัน :: นิทานคำกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุ :: **. คำสอนพุทธทาส “ยึดถือ”. คำสอน ท่านพุทธทาส